Molink bearing transmission Ltd.  
UC204 UC204 23052C3W33, UC205 UC205 23084BKMBC3 UC206 UC206 23192KW33 UC207 UC207 24052C3W
33, UC208 UC208 24056BK30C3,SK UC210 UC209 24060BK30 UC211 UC210 24144BK30C3,
;SK UE203 UC211 24160BK30C3,SK UE204 UC212 7316BTVP UE205 UC213 88649 UE206 UC214 6240EV
UE207 UC215 HK3516 UE208 UC216 HRB6008 UE209 UC217 KT606825C3 UE210 UC218 KT758320C3 UEL204 UC3
05 RNA4911 UEL205 UC306 TLA2520E UEL206 UC307 TLA3512ZG6 UEL207 UC308 INAAXK1115 UEL208 UC309 IN
AHK3516 UEL209 UC310 23220 UEL210 UC311 32321 UC204 UC312 7218 UC205 UC313 N226 UC206 UC314 RCT
385L1 UC207 UC315 21313C UC208 UC316 2226 UC209 UC317 NU1056F UC210 UC318 NU216W UC211 UC319 NU
312W UC212 UC320 VS41Z-3 UC213 UC321 21146 UEL212 UC322 22212C3W33 1726203-2RS1 UC324 23164 172
6204-2RS1 UC326 23192CAKW33 1726205-2RS1 UC328 23238KC3 1726206-2RS1 UCFLU205 23284CA/W33 1726207
-2RS1 UCFLU206 239/500CKC3 1726208-2RS1 UCFLU207 239/530CKC3 1726209-2RS1 UCFLU208 239/560BC3 172
6210-2RS1 UCFLU209 24052C3W33 1726211-2RS1 UCFLU210 24080C3W33 1726212-2RS1 UCFLU211 24088ECA/W33
1726305-2RS1 UCFLU212 24140C3 1726306-2RS1 UCFLU305 24144C3W33 1726307-2RS1 UCFLU306 24976C3W33
1726308-2RS1 UCFLU307 6204/C3 1726309-2RS1 UCFLU309 6306 1726310-2RS1 UCFLU310 6310M/C3 UC201 UCF
LU311 7028BG UC202 UCFLU312 23052C3W33, UC203 UCFLU313 24052C3W33, UC204 UCFLU314 2
4056BK30C3,SK UC205 UCFLU315 24144BK30C3,SK UC206 UCFLU316 24160BK30C3,SK UC
207 UCFLU317 25581/25520 UC208 UCFLU318 30024 UC209 UCFLU319 32206M UC210 UCFLU320 32207M UC211
UCFLU321 387-382 UC212 UCFLU322 387/382 UC213 UCFLU324 482-472 UE202 UCFLU326 528-520 UE203 UCFL
U328 528/520 UE204 UCFU204 562X UE205 UCFU205 567-563 UE206 UCFU206 567/563 UE207 UCFU207 570X-5
62X UE208 UCFU208 570X/562X UE209 UCFU209 593X UE210 UCFU210 597-593X UE211 UCFU211 597/593 UEL
204 UCFU212 599-593 UEL205 UCFU213 599/593 UEL206 UCFU214 622-613 UEL207 UCFU215 622/613 UEL208
UCFU216 643-632 UEL209 UCFU217 643/632 UEL210 UCFU218 6559C UEL211 UCFU305 665/653 UEL212 UCFU30
6 665X-653X YAR203-008-2F UCFU307 687/672 YAR203-008-2F/ UCFU308 74537-74850 YAR203-010-2F UCFU30
9 74537/74850 YAR203-010-2F/ UCFU310 KL44649-KL4 YAR204-012-2F UCFU311 KL44649/KL4 YAR204-012-2F/
UCFU312 KL44649/KL44610 YAR204-012-2FW UCFU313 KL45449-KL4 YAR204-012-2RF UCFU314 KL45449-KL45410
YAR204-2FW/VA2 UCFU315 KL45449/KL4 YAR204-2RF UCFU316 KL45449/KL45410 YAR204-2RF/HV UCFU317 L812
148/L812111 YAR204-2RF/VE4 UCFU318 25581/25520 YAR204-2RF/W64 UCFU319 30024 YAR205-013-2F UCFU320
30208 YAR205-014-2F UCFU321 30210 YAR205-014-2F/ UCFU322 32206M YAR205-015-2F UCFU324 32207M YA
R205-015-2F/ UCFU326 387-382 YAR205-100-2F UCFU328 387/382 YAR205-100-2F/ UCK204 482-472 YAR205-1
00-2FW UCK206 528-520 YAR205-100-2RF UCK207 528/520 YAR205-2FW/VA2 UCK209 562X YAR205-2RF UCK210
567-563 YAR205-2RF/HV UCP204 567/563 YAR205-2RF/VE4 UCP205 570X-562X YAR205-2RF/W64 UCP206 570X/5
62X YAR206-101-2F UCP207 593X YAR206-102-2F UCP208 597-593X YAR206-102-2F/ UCP209 597/593 YAR206
-103-2F UCP210 599-593 YAR206-103-2F/ UCP211 599/593 YAR206-103-2FW UCP212 622-613 YAR206-103-2RF
UCP213 622/613 YAR206-104-2F UCP214 643-632 YAR206-104-2F/ UCP215 643/632 YAR206-2FW/VA2 UCP216
6559C YAR206-2RF UCP217 665/653 YAR206-2RF/HV UCP218 665X-653X YAR206-2RF/VE4 UCP305 687/672 YAR
206-2RF/W64 UCP306 74537-74850 YAR207-104-2F UCP307 74537/74850 YAR207-104-2F/ UCP308 KL44649-KL4
YAR207-104-2FW UCP309 KL44649/KL4 YAR207-104-2RF UCP310 KL45449-KL4 YAR207-105-2F UCP311 KL45449/
KL4 YAR207-105-2F/ UCP312 YAR207-106-2F UCP313 YAR207-106-2F/ UCP314 YAR207-106-2RF UCP315
YAR207-107-2F UCP316 YAR207-107-2FW UCP317 YAR207-107-2RF UCP318 YAR207-2FW/VA2 UCP319 YAR20
7-2RF UCP320 YAR207-2RF/HV UCP321 YAR207-2RF/VE4 UCP322 YAR208-107-2F UCP324 YAR208-107-2F/
UCP326 YAR208-108-2F UCP328 YAR208-108-2F/ UE201 YAR208-108-2FW UE202 YAR208-108-2RF UE203
YAR208-109-2F UE204 YAR208-109-2F/ UE205 YAR208-2FW/VA2 UE206 YAR208-2RF UE207 YAR208-2RF/H
V UE208 YAR208-2RF/VE4 UE209 YAR208-2RF/W64 UE210 YAR209-108-2F UE211 YAR209-108-2F/ UE212
YAR209-110-2F UEL202 YAR209-110-2F/ UEL203 YAR209-111-2F UEL204 YAR209-111-2F/ UEL205 YAR20
9-111-2FW UEL206 YAR209-112-2F UEL207 YAR209-112-2F/ UEL208 YAR209-112-2FW UEL209 YAR209-112
-2RF UEL210 YAR209-2FW/VA2 UEL211 YAR209-2RF UEL212 YAR209-2RF/W64 UK205+H2305 YAR210-111-2F
UK206+H2306 YAR210-111-2F/ UK207+H2307 YAR210-112-2F UK208+H2308 YAR210-112-2F/ UK209+H2309
YAR210-115-2F UK210+H2310 YAR210-115-2F/ UK211+H2311 YAR210-115-2FW UK212+H2312 YAR210-2FW/VA
2 UK213+H2313 YAR210-2RF UK215+H2315 YAR210-2RF/W64 UK216+H2316 YAR211-115-2F UK217+H2317 YA
R211-115-2F/ UK218+H2318 YAR211-200-2F UK305+H2305 YAR211-200-2F/ UK306+H2306 YAR211-200-2FW U
K307+H2307 YAR211-200-2RF UK308+H2308 YAR211-203-2F UK309+H2309 YAR211-203-2F/ UK310+H2310 Y
AR211-203-2FW UK311+H2311 YAR211-2FW/VA2 UK312+H2312 YAR211-2RF UK313+H2313 YAR212-203-2F UK31
5+H2315 YAR212-203-2F/ UK316+H2316 YAR212-204-2F UK317+H2317 YAR212-204-2F/ UK318+H2318 YAR2
12-207-2F UK319+H2319 YAR212-207-2F/ UK320+H2320 YAR212-207-2FW UK322+H2322 YAR212-2F/W64 UK32
4+H2324 YAR212-2FW/VA2 UK326+H2326 YAR212-2RF UK328+H2328 YAR213-208-2F UKP205+H2305 YAR213-
208-2F/ UKP206+H2306 YAR213-208-2RF UKP207+H2307 YAR213-211-2F UKP208+H2308 YAR213-211-2F/ UKP
209+H2309 YAR213-2RF UKP210+H2310 YAR214-207-2F UKP211+H2311 YAR214-207-2F/ UKP212+H2312 YAR
214-208-2F UKP213+H2313 YAR214-208-2F/ UKP215+H2315 YAR214-2F UKP216+H2316 YAR215-211-2F UKP21
7+H2317 YAR215-211-2F/ UKP218+H2318 YAR215-212-2F UKP305+H2305 YAR215-212-2F/ UKP306+H2306 Y
AR215-215-2F UKP307+H2307 YAR215-215-2F/ UKP308+H2308 YAR215-2F UKP309+H2309 YAR216-215-2F UKP
310+H2310 YAR216-2F UKP311+H2311 YAR216-2F/W64 UKP312+H2312 YAR216-300-2F UKP313+H2313 YAR21
6-300-2F/ UKP315+H2315 YAR217-2F UKP316+H2316 YAR218-2F UKP317+H2317 YAR220-2F UKP318+H2318
YAT203 UKP319+H2319 YAT203-008 UKP320+H2320 YAT203-010 UKP322+H2322 YAT204 UKP324+H2324 YAT2
04-012 UKP326+H2326 YAT205 UKP328+H2328 YAT205-014 UC204 YAT205-015 UC205 YAT205-100 UC206
YAT206 UC207 YAT206-102 UC208 YAT206-103 UC209 YAT206-104 UC210 YAT206/W64 UC211 YAT207 U
C212 YAT207-104 UCFU204 YAT207-106 UCFU205 YAT207-107 UCFU206 YAT208 UCFU207 YAT208-108 UC
FU208 YAT209 UCFU209 YAT209-110 UCFU210 YAT209-111 UCFU211 YAT209-112 UCFU212 YAT210 UCP20
4 YAT210-115 UCP205 YAT211-200 UCP206 YAT211-203 UCP207 YAT212-204 UCP208 YAT212-207 UCP20
9 YAT215-215 UCP210 YEL203-008-2F UCP211 YEL203-008-2FC UCP212 YEL203-010-2F UE202 YEL203-
010-2FC UE203 YEL204-012-2F UE204 YEL204-012-2FC UE205 YEL204-2RF/VL0 UE206 YEL205-013-2F UE
207 YEL205-013-2FC UE208 YEL205-014-2F UE209 YEL205-014-2FC UE210 YEL205-015-2F UEL204 YEL
205-015-2FC UEL205 YEL205-100-2F UEL206 YEL205-100-2FC UEL207 YEL205-2RF/VL0 UEL208 YEL206-1
01-2F UEL209 YEL206-101-2FC UEL210 YEL206-102-2F UELP204 YEL206-102-2FC UELP205 YEL206-103-2
F UELP206 YEL206-103-2FC UELP207 YEL206-104-2F UELP208 YEL206-104-2FC UELP209 YEL206-2RF/VL0
UELP210 YEL206-2RFU UB201 YEL207-104-2F UB202 YEL207-104-2FC UB203 YEL207-105-2F UB204 YE
L207-105-2FC UB205 YEL207-106-2F UB206 YEL207-106-2FC UB207 YEL207-107-2F UB208 YEL207-107-2
FC UC204 YEL207-2RF/VL0 UC205 YEL207-2RF/W64 UC206 YEL207-2RFU/VL UC207 YEL208-108-2F UC209
YEL208-108-2FC UC210 YEL208-2RF/VL0 UC211 YEL208-2RF/W64 UC212 YEL208-2RFU UC213 YEL209-11
0-2F UC214 YEL209-110-2FC UC215 YEL209-111-2F UC216 YEL209-111-2FC UC217 YEL209-112-2F UC218
YEL209-112-2FC UC305 YEL210-115-2F UC306 YEL210-115-2FC UC307 YEL210-2F/W64 UC308 YEL211-
200-2F UC309 YEL211-200-2FC UC310 YEL211-203-2F UC311 YEL211-203-2FC UC312 YEL212-204-2F UC3
13 YEL212-204-2FC UC314 YEL212-207-2F UC315 YEL212-207-2FC UC316 YEL212-2F/W64 UC317 YEL21
5-212-2F UC318 YET203-008 UC319 YET203-010 UC320 YET203/W64 UC321 YET204-012 UC322 YET204/
VL065 UC324 YET204/W64 UC326 YET205-013 UC328 YET205-014CW UCFLU205 YET205-015 UCFLU206 YE
T205-100 UCFLU207 YET205/VL065 UCFLU209 YET205/W64 UCFLU210 YET206-101 UCFLU211 YET206-102 U
CFLU212 YET206-103 UCFLU305 YET206-104 UCFLU306 YET206/VL065 UCFLU307 YET206/W64 UCFLU308
YET206U/VL065 UCFLU309 YET207-104 UCFLU310 YET207-105 UCFLU311 YET207-106 UCFLU312 YET207-10
7 UCFLU317 YET207/VL065 UCFLU320 YET207U UCFU204 YET208-108 UCFU205 YET208/VL065 UCFU206 Y
ET208CW UCFU207 YET209-110 UCFU208 YET209-111 UCFU209 YET209-112 UCFU210 YET210-115 UCFU211
YET211-200 UCFU212 YET211-203 UCFU213 YET212 UCFU214 YET212-204 UCFU215 YET212-207 UCFU216
YHB206-100-2LS UCFU217 YHC207-104-2LS UCFU218 YHC208-104-2LS UCFU305 YHC209-108-2LS UCFU306
YHC210-108-2LS UCFU307 YQC208-014W UCFU308 YQC208-102CW UCFU309 YSA205-2FK UCFU310 YSA206
-2FK UCFU311 YSA207-2FK UCFU312 YSA208-2FK UCFU313 YSA209-2FK UCFU314 YSA210-2FK UCFU315 Y
SA211-2FK UCFU316 YSA212-2FK UCFU317 YSA213-2FK UCFU318 UCFU319 UCFU320 UCFU321 UCFU
322 UCFU324 UCFU326 UCFU328 UCK204 UCK205 UCK206 UCK207 UCK210 UCK305
UCK306 UCK307 UCK308 UCK309 UCK310 UCK311 UCK312 UCK313 UCK315 UCK316
UCK317 UCK318 UCK319 UCK320 UCK321 UCK322 UCK324 UCK326 UCP204 UCP205
UCP206 UCP207 UCP208 UCP209 UCP217 UCP309 UCP312 UCP313 UCP314 UCP315
UCP316 UCP317 UCP318 UCP319 UCP320 UCP321 UCP322 UCP324 UCP326 UCP328
UEL204 UEL205 UEL206 UEL207 UEL208 UEL209 UEL210 UEL211 UEL212 UEL305
UEL306 UEL307 UEL308 UEL309 UEL310 UEL311 UEL312 UEL313 UEL314 UEL315
UEL316 UEL317 UEL318 UEL320 UELFU204 UELFU205 UELFU206 UELFU207 UELFU209
UELFU210 UELFU211 UELFU212 UELP204 UELP205 UELP206 UELP207 UELP208 UELP209
UELP210 UELP211 UELP212 UK205+H2305 UK206+H2306 UK207+H2307 UK208+H2308 UK209
+H2309 UK210+H2310 UK211+H2311 UK212+H2312 UK213+H2313 UK215+H2315 UK216+H2316
UK217+H2317 UK218+H2318 UK305+H2305 UK306+H2306 UK307+H2307 UK308+H2308 UK309+H230
9 UK310+H2310 UK311+H2311 UK312+H2312 UK313+H2313 UK315+H2315 UK316+H2316 UK317
+H2317 UK318+H2318 UK319+H2319 UK320+H2320 UK322+H2322 UK324+H2324 UK326+H2326
UK328+H2328 UKFU205+H2305 UKFU206+H2306 UKFU208+H2308 UKFU209+H2309 UKFU210+H2310
UKFU211+H2311 UKFU217+H2317 UKFU306+H2306 UKK306+H2306 UKK307+H2307 UKK308+H2308 U
KK309+H2309 UKK310+H2310 UKK311+H2311 UKK312+H2312 UKK313+H2313 UKK315+H2315 UKK31
6+H2316 UKK317+H2317 UKK318+H2318 UKK319+H2319 UKK320+H2320 UKK322+H2322 UKK324+H2
324 UKK326+H2326 UKK328+H2328 UKP205+H2305 UKP206+H2306 UKP207+H2307 UKP208+H2308
UKP209+H2309 UKP210+H2310 UKP211+H2311 UKP212+H2312 UKP213+H2313 UKP215+H2315 U
KP216+H2316 UKP217+H2317 UKP218+H2318 UKP305+H2305 UKP306+H2306 UKP307+H2307 UKP30
8+H2308 UKP309+H2309 UKP310+H2310 UKP311+H2311 UKP312+H2312 UKP313+H2313 UKP315+H2
315 UKP316+H2316 UKP317+H2317 UKP318+H2318 UKP319+H2319 UKP320+H2320 UKP322+H2322
UKP324+H2324 UKP326+H2326 UKP328+H2328 UB201 UB202 UB203 UB205 UC204 UC20
5 UC206 UC207 UC208 UC209 UC210 UC211 UC212 UC214 UC215 UC216 UC217
UC218 UC305 UC306 UC307 UC308 UC309 UC310 UC311 UC312 UC313 UC314
UC315 UC316 UC317 UC318 UC319 UC320 UC321 UC322 UC324 UC326 UC328
UCFU204 UCFU205 UCFU206 UCFU207 UCFU208 UCFU209 UCFU210 UCFU211 UCFU212
UCFU213 UCFU214 UCFU215 UCFU216 UCFU217 UCFU218 UCP204 UCP205 UCP206 UCP
207 UCP208 UCP209 UCP210 UCP211 UCP212 UCP213 UCP214 UCP215 UCP216 UCP
217 UCP218 UCP305 UCP306 UCP307 UCP308 UCP309 UCP310 UCP311 UCP312 UCP
313 UCP314 UCP315 UCP316 UCP317 UCP318 UCP319 UCP320 UCP321 UCP322 UCP
324 UCP326 UCP328 UE201 UE202 UE203 UE204 UE205 UE206 UE207 UEL204
UEL205 UEL206 UEL207 UEL208 UEL209 UEL210 UEL211 UEL212 UEL305 UEL306
UEL307 UEL308 UEL309 UEL310 UEL311 UEL312 UEL313 UELP204 UELP205 UELP206
UELP207 UELP208 UELP209 UELP210 UELP211 UELP212 UFLP305 UFLP306 UFLP307
UFLP308 UFLP309 UFLP310 UFLP311 UFLP312 UFLP313 UK205+H2305 UK206+H2306 UK
207+H2307 UK208+H2308 UK209+H2309 UK210+H2310 UK211+H2311 UK212+H2312 UK213+H2313
UK215+H2315 UK315+H2315 UK316+H2316 UK317+H2317 UK318+H2318 UK319+H2319 UK320+H
2320 UK322+H2322 UK324+H2324 UK326+H2326 UKP205+H2305 UKP206+H2306 UKP207+H2307
UKP208+H2308 UKP209+H2309 UKP210+H2310 UKP211+H2311 UKP212+H2312 UKP213+H2313 UKP
215+H2315 UKP315+H2315 UKP316+H2316 UKP317+H2317 UKP318+H2318 UKP319+H2319 UKP320+
H2320 UKP322+H2322 UKP324+H2324 UKP326+H2326 UKP328+H2328 UC204 UC205 UC206
UC207 UC208 UC209 UC210 UC211 UC212 UC213 UC214 UC215 UC216 UC217 U
C218 UC305 UC306 UC307 UC308 UC309 UC310 UC311 UC312 UC313 UC314 UC
315 UC316 UC317 UC318 UC319 UC320 UC321 UC322 UC324 UC326 UC328 UCF
U204 UCFU205 UCFU206 UCFU207 UCFU208 UCFU209 UCFU210 UCFU211 UCFU212 UCFU
213 UCFU214 UCFU215 UCFU216 UCFU217 UCFU218 UCFU220 UCFU305 UCFU306 UCFU3
07 UCFU308 UCFU309 UCFU310 UCFU311 UCFU312 UCFU313 UCFU314 UCFU315 UCFU31
6 UCFU317 UCFU318 UCFU319 UCFU320 UCFU321 UCFU322 UCFU324 UCFU326 UCFU328
UCK204 UCK205 UCK206 UCK207 UCK208 UCK209 UCK210 UCK211 UCK212 UCK305
UCK307 UCK308 UCK309 UCK310 UCK311 UCK312 UCK313 UCK314 UCK315 UCK316
UCK317 UCK318 UCK319 UCK320 UCK321 UCK322 UCK324 UCK326 UCK328 UCP204
UCP205 UCP206 UCP208 UCP209 UCP210 UCP211 UCP212 UCP213 UCP214 UCP215
UCP216 UCP217 UCP218 UCP305 UCP306 UCP307 UCP308 UCP309 UCP310 UCP311
UCP312 UCP313 UCP314 UCP315 UCP316 UCP317 UCP318 UCP319 UCP320 UCP321
UCP322 UCP324 UCP326 UCP328 UE201 UE202 UE203 UE204 UE205 UE206 UE
207 UE208 UEL305 UEL306 UEL307 UEL308 UEL309 UEL310 UEL311 UEL312 UEL3
13 UEL314 UEL315 UEL316 UEL317 UEL318 UEL319 UEL320 UK205+H2305 UK206+H23
06 UK207+H2307 UK208+H2308 UK209+H2309 UK210+H2310 UK211+H2311 UK212+H2312 UK21
3+H2313 UK215+H2315 UK216+H2316 UK217+H2317 UK218+H2318 UK305+H2305 UK306+H2306
UK307+H2307 UK309+H2309 UK310+H2310 UK311+H2311 UK312+H2312 UK313+H2313 UK315+H23
15 UK316+H2316 UK317+H2317 UK318+H2318 UK319+H2319 UK320+H2320 UK322+H2322 UK32
4+H2324 UK326+H2326 UK328+H2328 UKFU206+H2306 UKFU207+H2307 UKFU208+H2308 UKFU209+
H2309 UKFU210+H2310 UKFU211+H2311 UKFU212+H2312 UKFU213+H2313 UKFU215+H2315 UKFU21
6+H2316 UKFU217+H2317 UKFU305+H2305 UKFU306+H2306 UKFU307+H2307 UKFU312+H2312 UKFU
313+H2313 UKFU315+H2315 UKFU317+H2317 UKFU318+H2318 UKFU319+H2319 UKFU322+H2322 UK
FU326+H2326 UKK212+H2312 UKK305+H2305 UKK306+H2306 UKK307+H2307 UKK308+H2308 UKK30
9+H2309 UKK310+H2310 UKK311+H2311 UKK312+H2312 UKK313+H2313 UKK315+H2315 UKK316+H2
316 UKK317+H2317 UKK318+H2318 UKK319+H2319 UKK320+H2320 UKK322+H2322 UKK324+H2324
UKK326+H2326 UKP205+H2305 UKP206+H2306 UKP207+H2307 UKP208+H2308 UKP209+H2309 U
KP210+H2310 UKP211+H2311 UKP212+H2312 UKP213+H2313 UKP215+H2315 UKP216+H2316 UKP21
8+H2318 UKP305+H2305 UKP306+H2306 UKP307+H2307 UKP308+H2308 UKP309+H2309 UKP310+H2
310 UKP311+H2311 UKP312+H2312 UKP313+H2313 UKP315+H2315 UKP316+H2316 UKP317+H2317
UKP318+H2318 UKP319+H2319 UKP320+H2320 UKP322+H2322 UKP324+H2324 UKP326+H2326 U
KP328+H2328 UC201 UC202 UC203 UC204 UC205 UC206 UC207 UC208 UC209 UC21
0 UC211 UC212 UC213 UC214 UC216 UC218 UC220 UCFU203 UCFU204 UCFU205
UCFU206 UCFU207 UCFU208 UCFU209 UCFU210 UCFU211 UCFU212 UCFU213 UCFU215
UCFU216 UCFU217 UCFU218 UCFU220 UCP203 UCP204 UCP205 UCP206 UCP207 UCP208
UCP209 UCP210 UCP211 UCP212 UCP213 UCP214 UCP215 UCP216 UCP217 UCP218
UCP220 UE201 UE202 UE203 UE204 UE205 UE206 UE207 UE208 UE209 UE210
UE211 UEL203 UEL204 UEL205 UEL206 UEL207 UEL208 UEL209 UEL210 UEL211
UEL212 UELFU207 UELFU209 UELFU210 UELFU211 UELFU212 UELP203 UELP204 UELP2
05 UELP206 UELP207 UELP208 UELP209 UELP210 UELP211 UELP212 UE203 UE204
UE205 UE206 UE207 UE208 UE209 UE210 UE211 UE212 UEL203 UEL204 UEL205
UEL206 UEL207 UEL208 UEL209 UEL210 UEL211 UEL212 UEL215
 
 
 
 

Market Intelligence   Preferred Supplier Program   Why YnFx.com?
 
350+ Price Quotes of 25+ products through out the globe
Daily Global Textile News
Special Reports on Textile Value Chains
Regular Reports on the Industry
Updated Statistical Channel
Monthly Spum Yarn Export Digest of the Indian Market
And much More...
 
Fast and economical way to get new buyers through out the globe
Benifit from the highly visited and used sourcing platform
Develop new regions and end usages
No start up cost
Pay per lead
 
12 years of providing B2B services focused to Yarns and Fibers
Partners with associations and official agencies globally
Widely covered by Media and studied by leading management school
45000+ members from more than 150 countries
High industry specific traffic
Now also on BlackBerry
 
 
Product category
   
 
Latest Product (12)
Yarn (0)
Fiber (0)
Fabric (0)
Machinery (12)
Intermediates (0)
Dyes And Chemicals (0)
 
Let Us Know Your Need
click here icon
 
Pricewatch Enquiry
Name
Company
Phone
Email
Country
 
Word Verification
 
News & Views
Alcis using recycled polyester for most of it\'s apparel  
  15 Jun , 2018 Read full story  
Americhem and Prescient offer an expanded solutions portfolio on a global level  
  15 Jun , 2018 Read full story  
The Tamil Nadu Agricultural University issues guidelines for farmers who grow cotton crop in summer  
  15 Jun , 2018 Read full story  
 
Prices
 
Market Intelligence
 • Polyester Intelligence
  YnFx's Polyester Intelligence Service consolidates all the information at a click. This service provides the following:
  • Daily Price Trends
  • News & Views
  • Weekly Prices on Polyester Chain
  • Price Forecast Covering 3 Regions
  • Spun Yarn Exports from India
  • Polyester Chain - Demand/Supply Statistics
 
Special Reports
 
Country Reports
 •  
  Who have subscribed this report